Tabele techniczne – porównanie twardości stali

Nasze tabele techniczne są wynikiem dokładnych badań, prezentujących twardość każdego gatunku stali w sposób precyzyjny i klarowny. To pozwoli Państwu zrozumieć, jak różne gatunki stali radzą sobie pod względem twardości.

Znając twardość poszczególnych gatunków stali, będziecie Państwo w stanie dokonać optymalnego wyboru materiału do swojego projektu. Bezpieczeństwo, trwałość i efektywność Waszych produktów będą zależały od właściwego doboru twardości stali.

Różne zastosowania wymagają różnych poziomów twardości. Dla przykładu, w przemyśle motoryzacyjnym mogą być wymagane stali o wyższej twardości ze względu na intensywne obciążenia, podczas gdy w branży dekoracyjnej często ceniona jest twardość umożliwiająca łatwą obróbkę.

Nasze tabele techniczne to nie tylko zestawienie liczb; to klucz do sukcesu Państwa projektów. Chętnie odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania i doradzimy Państwu podczas zakupów.

Porównanie twardości

HB – twardość mierzona metodą Brinela

HRC– twardość mierzona metodą Rockwella

HRC – twardość mierzona metodą Rockwella

HV– twardość mierzona metodą Vickersa

Rm – wytrzymałość na rozciąganie

Porównanie twardości stali (Rm – HV – HB - HRC) - specyfikacja

Porównanie twardości stali (Rm – HV – HB - HRC) - specyfikacja

m [N/mm2] HV HB HRC   Rm [N/mm2] HV HB HRC
400 125 119   965 300 285 29,8
415 130 124     995 310 295 31,0
430 135 128   1030 320 304 32,2
450 140 133   1060 330 314 33,3
465 145 138   1095 340 323 34,4
480 150 143   1125 350 333 35,5
495 155 147   1155 360 342 36,6
510 160 152   1190 370 352 37,7
530 165 156   1220 380 361 38,8
545 170 162   1255 390 371 39,8
560 175 166   1290 400 380 40,8
575 180 171   1320 410 390 41,8
595 185 176   1350 420 399 42,7
610 190 181   1385 430 409 43,6
625 195 185   1420 440 418 44,5
640 200 190   1455 450 428 45,3
660 205 195   1485 460 437 46,1
675 210 199   1520 470 447 46,9
690 215 204   1555 480 456 47,7
705 220 209   1595 490 466 48,4
720 225 214   1630 500 475 49,1
740 230 219   1665 510 485 49,8
755 235 223   1700 520 494 50,5
770 240 228 20,3   1740 530 504 51,1
785 245 233 21,2   1775 540 513 51,7
800 250 238 22,2   1810 550 523 52,3
820 255 242 23,1   1845 560 532 53,0
835 260 247 24,0   1880 570 542 53,6
850 265 252 24,8   1920 580 551 54,1
865 270 257 25,6   1955 590 561 54,7
880 275 261 26,4   1995 600 570 55,2
900 280 266 27,1   2030 610 580 55,7
915 285 271 27,8   2070 620 589 56,3
930 290 276 28,5   2105 630 599 56,8
950 295 280 29,2   2145 640 608 57,3