Stale nierdzewne i ich wykorzystanie | Stale nierdzewne w domu

Nazwą stal nierdzewna określana jest grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję ze strony np. czynników atmosferycznych, rozcieńczonych kwasów, czy roztworów alkalicznych. Nierdzewność stali uzyskuje się poprzez wprowadzenie do niej odpowiednich dodatków stopowych. Stal nierdzewną stosuje się, ponieważ charakteryzuje ją odporność na korozję, możliwość stosowania w agresywnym środowisku, odporność na wysokie temperatury, lśniący połysk.

Stale nierdzewne martenzytyczne i ferrytyczne

Pierwszą grupą stali odpornych na korozję wykorzystywaną w przemyśle domowym są stale o strukturze martenzytycznej. To grupa, która sprawdza się w środowiskach mało agresywnych. Mimo to, charakteryzują się one bardzo dużą odpornością na ścieranie, dlatego wykorzystuje się je do produkcji ostrzy noży. Innymi właściwościami charakteryzuje się stal ferrytyczna, która może być wykorzystywana do produkcji profesjonalnych blatów kuchennych. Struktura ferrytyczna charakteryzuje się ograniczoną rozszerzalnością cieplną w normalnych warunkach gastronomicznych. Kolejną grupą stali odpornych na korozję są stale o strukturze ferrytycznej, zawierającej około 17% chromu i około 0,05 % węgla. Ich podstawową właściwością jest magnetyczność, a podstawowym zastosowaniem – sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak zmywarki, chłodziarki i wiele innych.

Stale austenityczne i ferrytyczno-austenityczne

Stale austenityczne to stale nierdzewne z dodatkiem niklu, dzięki któremu zwiększa się ich obrabialność, co daje lepszą przeróbkę plastyczną i spawalność oraz zwiększenie odporności korozyjnej. Wysoka ciągliwość umożliwi ich walcowanie, prasowanie i głębokie przetłaczanie. Stale z tej grupy należą do najczęściej stosowanych stali w przemyśle spożywczym i gastronomicznym. Z kolei stale ferryczno-austenityczne sprawdzają się w bardzo agresywnych środowiskach korozyjnych, takich jak podczas produkcji musztardy, octu, fermentacji serów, przetwórstwa ryb.

dłoń trzymająca za klamkę