Stal nierdzewna i jej wykorzystanie | Tworzenie taśm sprężynowych

Stal jest stopem żelaza z węglem plastycznie obrobionym i plastycznie obrabialnym o zawartości węgla, która nie przekracza 2,06% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie. Obok żelaza i węgla stal może zawierać inne składniki. Do najbardziej pożądanych zalicza się głównie metale, takie jak chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan. Grupą stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję, np. ze strony czynników atmosferycznych, rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych. Nierdzewność uzyskiwana jest przez stosowanie odpowiednich dodatków stopowych. W przypadku stali chromowej nierdzewnej jest to chrom. Rodzajem stali nierdzewnej jest stal sprężynowa, z której produkuje się np. taśmy sprężynowe.

O stali sprężynowej

Stale sprężynowe zalicza się do stali konstrukcyjnych o specjalnym zastosowaniu. Dostarczone są one w postaci kulistych lub walcowatych odkuwek, prętów, taśm. Stale sprężynowe można podzielić na dwie zasadnicze grupy: pierwsza to stale krzemowe, manganowe i krzemowo-manganowe, druga stale chromowe z dodatkiem wanadu, manganu i krzemu. Stal pierwszego rodzaju wykazuje bardzo dobre właściwości sprężyste i plastyczne. Stale chromowe z dodatkiem wanadu, manganu i krzemu charakteryzują się dużą odpornością na wysokie temperatury, a ich hartowość jest znacznie większa niż metali krzemowych. Nierdzewne stale sprężynowe przeznaczone na sprężyny czy resorty powinny odznaczać się całkowitym brakiem najczęściej spotykanych wad hutniczych, takich jak ślady jamy skoczkowej, wyraźnej segregacji składników, odwęgleniami powierzchni, pęknięciami, przegrzaniami oraz wadami pochodzącymi z obróbki plastycznej.

Wykorzystanie stali sprężynowej w taśmach sprężynowych

Nierdzewną stal sprężynową wykorzystuje się do produkcji taśm sprężynowych. Są to produkty bardzo odporne na promieniowanie UV oraz wysokie i niskie temperatury. Ich zasadniczą cechą, jest to, że bardzo dobrze znoszą obciążenia i wibracje. Taśmy wykorzystuje się przede wszystkim do mocowana. Za pomocą krótkich odcinków taśmy można przymocować, np. kable, maszty czy słupy. Sprawdzają się one również do zabezpieczania ciężkich i bardzo ciężkich ładunków.

produkcja taśmy