Stal sprężynowa: rodzaje stali konstrukcyjnej sprężynowej

Stal konstrukcyjna sprężynowa wykorzystywana jest do wyrobu różnorodnych sprężyn, resorów czy innego rodzaju elementów i części, od których wymaga się, by były sprężyste. Możemy je podzielić na dwie podstawowe grupy:

  • stale krzemowe, manganowe i krzemowo-manganowe
  • stale chromowe z dodatkiem wanadu, manganu i krzemu

Właściwości stali przynależnych do poszczególnych grup zależą przede wszystkim od rodzaju oraz ilości pierwiastków zastosowanych do ich wytworzenia. Od tego zależy również późniejsze zastosowanie stali konstrukcyjnej sprężynowej.

Stale krzemowe, manganowe i krzemowo-manganowe

Stal sprężynowa tego rodzaju wykazuje bardzo dobre właściwości sprężyste i plastyczne. Warto dodać, że dodatek krzemu pozwala na podniesienie własności sprężystych, a za sprawą zmniejszenia zawartości węgla — również i plastyczności. Dodatkowo jest stosunkowo wytrzymała i wykazuje znacznie wyższy poziom udarności w porównaniu np. ze stalami węglowymi. Do wad stali krzemowych można zaliczyć fakt, iż przy wyższych temperaturach odpuszczania mogą ulegać grafityzacji. Warto pamiętać również, że stosunkowo łatwo się odwęglają.

Ze stali krzemowych, manganowych i manganowo-krzemowych wytwarzane są takie wyroby hutnicze, jak m.in. blachy gorącowalcowane, blachy zimnowalcowane, pręty płaskie, pręty walcowane okrągłe i kwadratowe, odkuwki swobodnie kute.

Stale chromowe z dodatkiem wanadu, manganu i krzemu

Stale z tej grupy wykazują dużą odporność na wysokie temperatury, a ich hartowność jest znacznie większa niż stali krzemowych, dzięki czemu nadają się do stosowania na elementy sprężynujące o większych przekrojach. Są one mniej skłonne do rozrostu ziarna i wykazują większą odporność na oddziaływanie wysokich temperatur. Mogą mieć więc nieco szersze zastosowanie niż w przypadku stali węglowych czy krzemowych. Stale, które zawierają chrom i mangan, przy wysokich temperaturach wykazują skłonność do odpuszczania, dlatego po tym procesie zaleca się stosowanie szybkiego chłodzenia. Z gatunków stali sprężynowych chromowych z dodatkiem wanadu, manganu i krzemu wytwarza się blach, różnorodne pręty, odkuwki.

stalowe druty