Wyroby hutnicze | Na czym polega obróbka wyrobów hutniczych

Hutnictwo jest specjalistyczną dziedziną produkcji. Produkty hutnicze są pożądane zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle, konstrukcji maszyn czy usługach. Przez określeni wyroby hutnicze można rozumieć wszystko, co stanowi końcowy efekt produkcji w procesie przetapiania i kształtowania materiału, Jednakże podstawą kwalifikacji wyrobów hutniczych jest skład mieszanki, z której powstaje produkt oraz formą, ją ostatecznie przyjmuje. Wyroby hutnicze to wszelkie elementy powstałe z wytapiania metali oraz rud żelaza czy metali tzw. niezależnych, jak cynk, ołów, miedź i aluminium. Do wyrobów hutniczych można zaliczyć m.in. taśmy sprężynowe nierdzewne, folie stalowe, taśmy nierdzewne czy druty stalowe. Wszystkie one są efektem procesów technologicznych, takich jak walcowanie, ciągnienie i łuszczenie stali.

Walcowanie i ciągnienie

Rury bez szwu, tuleje, blachy oraz taśmy stalowe wykonuje się metodą walcowania na gorąco bądź walcowana na zimno. Aby odwalcować długie wyroby, należy poddać wlewek stalowy procesowi zgniatania na walcarkach. W wyniku wstępnego walcowania wsadów w postaci wlewków powstają kęsy lub kęsiska. Kęsy i kęsiska ponownie walcuje się na określone wyroby hutnicze, czyli pręty, rury, taśmy i kształtowniki. Innym sposobem kształtowania stali jest ciągnienie na zimno. To pojedynczy lub wieloetapowy proces przeciągania gotowych wyrobów hutniczych walcowanych przez ciągarki z pomocą ciągadeł. Ma to na celu zmniejszenie przekrojów wyjściowych dla otrzymania takich wymiarów i tolerancji, których nie można otrzymać drogą przeróbki plastycznej na zimno i mokro. W ten sposób powstają m.in. pręty, płaskowniki, rury czy druty nierdzewne.

Jak odbywa się łuszczeni stali

Łuszczenie stali jest procesem, w którym pręty są wstępnie obrabiane z powierzchni po walcowaniu do powierzchni gładkiej, w celu usunięcia wad powierzchniowych, takich jak zadziory, chropowatość, zawalcowania, nierówności, rysy, odwęglenia, pozostałości zgorzeliny. Głowica łuszczarki wyposażana jest w ostrza z węglików, które obracając się, ścinają wierzchnią warstwę wyrobu pozostawiając gładką, równą powierzchnię.

mężczyzna podczas pracy z płynnym metalem