Jak przebiega hartowanie stali | Różne metody hartowania

Hartowanie to rodzaj obróbki cieplnej materiału. Polega on na nagrzaniu materiału do odpowiedniej temperatury oraz przetrzymaniu go tam przez czas konieczny do przebudowy struktury wewnętrznej. Następnie hartowany materiał musi zostać szybko schłodzony. Prawidłowo przeprowadzone hartowanie powoduje powstawanie w materiale lokalnych koncentracji naprężeń, powodujących zazwyczaj wzrost jego wytrzymałości w tym: twardości, granic plastyczności, sprężystości, odporności na ścieranie, itd. Bardzo często hartowanymi materiałami są stale. Głównym czynnikiem, który wpływa na hartowność stali jest jej skład chemiczny, czyli zawartość węgla oraz pierwiastków stopowych i technologicznym. Poza składem chemicznym wpływ na hartowność mają także: wielkość ziarna i jednorodność austenitu oraz obecność innych, nierozpuszczonych cząstek.

Metody hartowania: zwykłe, stopniowe, izotermiczne

Istnieje kilka metod, które stosuje się do hartowania stali. Pierwszym typem jest hartowanie zwykłe, które polega na szybkim chłodzeniu w kąpieli chłodzącej, zwykle wodnej lub olejowej. Temperatura kąpieli plasuje się poniżej temperatury początku przemiany martenzytycznej, aż do temperatury otoczenia. Szybkość chłodzenia musi zostać wybrana w taki sposób, aby nie nastąpiły odkształcenia hartownicze. Kolejną metodą jest hartowanie stopniowe, polega ona na szybkim chłodzeniu w kąpieli hartowniczej, zwykle ze stopionej saletry. W drugiej fazie następuje dalsze chłodzenie, przy czym stosuje się do niego olej lub wodę. Stal hartowana jest również metodą izotermiczną, w której to nie zachodzi przemiana martenzytyczna. Nagrzany przedmiot utrzymuje się w kąpieli z roztopionej saletry lub ołowiu.

Typu hartowania powierzchniowego

Wśród licznych metod hartowania żelaza istnieje także metoda powierzchniowa, w trakcie takiej obróbki nie nagrzewa się całego przedmiotu, a jedynie jego powierzchnię. Ten typ dzieli się na: hartowanie płomieniowe, indukcyjne, kąpielowe, ślepe, laserowe, kontaktowe, elektrolityczne oraz impulsowe.

buchający ogień