Jak wygląda proces powstawania stali od początku? Wpis blogowy

Stal jest stopem węgla i żelaza, który po obróbce cieplnej i plastycznej przybiera formę zdatną do wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu, motoryzacji czy w budowie domów i infrastruktury. Do najczęstszych zastosowań stali należą karoserie samochodów, pokrycia dachów, puszki na konserw, kadłuby statków czy w przemyśle kolejowym – jako tory, a w detalu to najczęściej rury oraz pręty. Według Polskiej Normy PN-EN 10020:2003 stal definiuje się jako materiał zawierający (masowo) więcej żelaza niż jakiegokolwiek innego pierwiastka, o zawartości węgla w zasadzie mniejszej niż 2% i zawierający inne pierwiastki. Stal produkuje się w hutach na całym świecie, również w Polsce. Wyróżnia się kilka kwalifikacji tego stopu m.in. ze względu na skład chemiczny czy zastosowanie i zależnie od różnic stal może wykazywać zmienne parametry techniczne, np. stal nierdzewna

Proces powstawania stali

Do produkcji stali potrzebne są węgiel, ruda, wapień, złom stalowy, woda i powietrze. W początkowej fazie w piecach praży się węgiel, dzięki czemu następuje odgazowanie niechcianych substancji. Później ruda żelaza wraz z koksem i wapieniem trafia do spiekalni, a w następnej kolejności stop w tzw. wielkim piecu jest przetapiany na surówkę, czyli płynną mieszaninę żelaza, węgla i innych pierwiastków. Po uzyskaniu surówki owiewa się ją tlenem o temperaturze wyższej niż 1000 stopni Celsjusza. Dzięki temu procesowi można oddzielić płynną surówkę od niepożądanych składowych jak żużel i gaz wielkopiecowy. To zaś pozwala na uzyskanie stali, w której znaleźć mogą się dodatki, jakie pomogą uzyskać preferowane właściwości całego produktu. Następnym elementem produkcji stali jest już tzw. ciągłe odlewanie albo obróbka plastyczna, by nadać stali konkretnego kształtu. Często na tym etapie produkcji umieszcza się jeszcze płynną stal w kadziach transportowych, by dodać do nich składników stopowych, a tak przygotowany metal umieścić w maszynach odlewniczych. Przy końcu procesu produkcyjnego stali specjalne walce zgniatają rozgrzany materiał do uzyskania preferowanej grubości. 

zabezpieczone rolki taśmy stalowej