Ocel DC01

V Evropě je ocel DC01 oblíbená a je definována technickými normami v kvalitativních kategoriích. To znamená, že splňuje určité normy kvality z hlediska chemického složení a mechanických vlastností. Hlavní vlastnosti oceli DC01:

Chemické složení oceli DC01:

  • Železo (Fe) – je hlavní složkou oceli;
  • Uhlík (C) – jeho obsah je v oceli DC01 velmi nízký, obvykle dosahuje méně než 0,1 %. Díky nízkému obsahu uhlíku je tato ocel měkká a tvárná.
  • Mangan (Mn) – mangan se může vyskytovat v množství asi 0,6 %, což pomáhá udržet pevnost a pružnost oceli;
  • Fosfor (P) a síra (S) – obvykle se vyskytují v nízkém množství, které je při výrobě kontrolováno.

Vlastnosti a použití oceli DC01

Ocel DC01 se vyznačuje vysokou měkkostí a plasticitou, díky čemuž se snadno za studena ohýbá, dělí a tvaruje. Je často používána při výrobě dílů s komplikovanými tvary, jako jsou ocelové plechy. Tento materiál má nízkou pevnost v tahu ve srovnání s jinými druhy oceli. Ocel DC01 nachází uplatnění v různých odvětvích, jako např.:

  • automobilový průmysl,
  • ve stavebním průmyslu,
  • elektronický průmysl.

Neváhejte kontaktovat naše specialisty, kteří vám poskytnout další informace.