PolskiEnglish
  • slide1
  • slide2

Blog

Metody wykonania i wykończenia wyrobów hutniczych

Hutnictwo jest specjalistyczną dziedziną produkcji. Produkty hutnicze są pożądane zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle, konstrukcji maszyn czy usługach. Przez określeni wyroby hutnicze można rozumieć wszystko, co stanowi końcowy efekt produkcji w procesie przetapiania i kształtowania materiału, Jednakże podstawą kwalifikacji wyrobów hutniczych jest skład mieszanki, z której powstaje produkt oraz formą, ją ostatecznie przyjmuje.

stal narzędziowa

Czym jest stal narzędziowa

Stal to stop żelaza z węglem, którego zawartość nie przekracza 2,06%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie. Warto podkreślić, że dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa. Stal obok żelaza i węgla zawiera zwykle również inne składniki. Do pożądanych składników stopowych należą metale, takie jak chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan.

Właściwości stali ulepszanej cieplnie

Właściwości stali ulepszanej cieplnie

Ulepszanie cieplne (obróbka cieplna) to proces technologiczny, który ma na celu zmianę właściwości mechanicznych i fizykochemicznych metali i stopów w stanie stałym przede wszystkim przez wywołanie zmian strukturalnych, będących głównie funkcją temperatury, czasu oraz działania środowiska. To szereg zabiegów cieplnych, które wpływają na poprawę własności stali. Obróbkę cieplną dzielimy na operacje technologiczne, takie jak hartowanie

Stal nierdzewna w budownictwie i architekturze

Stal nierdzewna w budownictwie i architekturze

Stal nierdzewna swoje właściwości antykorozyjne zawdzięcza powierzchniowej warstwie tlenków chromu. Warstwa ta jest bardzo trwała i odporna nawet na mechaniczne czy chemiczne uszkodzenia. Ma zdolność odbudowywania się, więc zachowuje działanie antykorozyjne materiału pod wpływem powstałych uszkodzeń. Stal nierdzewna jest również bardzo trwała i praktyczna, a jednocześnie wyróżnia się estetycznym wyglądem. Znajdziemy obecnie wiele różnorodnych gatunków

Rodzaje stali konstrukcyjnej sprężynowej

Rodzaje stali konstrukcyjnej sprężynowej

Stal konstrukcyjna sprężynowa wykorzystywana jest do wyrobu różnorodnych sprężyn, resorów czy innego rodzaju elementów i części, od których wymaga się, by były sprężyste. Możemy je podzielić na dwie podstawowe grupy: stale krzemowe, manganowe i krzemowo-manganowe stale chromowe z dodatkiem wanadu, manganu i krzemu Właściwości stali przynależnych do poszczególnych grup zależą przede wszystkim od rodzaju oraz

Przykłady zastosowań stali nierdzewnej w różnych dziedzinach

Przykłady zastosowań stali nierdzewnej w różnych dziedzinach

Zastosowanie stali nierdzewnej jest bardzo szerokie. Ze względu na swoje właściwości materiał ten wykorzystywany jest zarówno w przemyśle ciężkim, jak i produkcji energii, budownictwie i architekturze, przemyśle spożywczym, transportowym i samochodowym, a nawet w ochronie środowiska. Zastosowanie stali nierdzewnej Stal nierdzewna w przemyśle spożywczym Stal nierdzewna, szkło i niektóre tworzywa sztuczne to jedyne materiały zatwierdzone